top of page

Praktische informatie

Hoe verloopt de inschrijving?

U kan voor de vakantiekampen enkel inschrijven voor een volledige week, en niet voor losse dagen.

De deelnemers kunnen via de website www.artisto.be een reservatie maken voor een plaats in een of meerdere vakantiekampen. U ontvangt dan via mail een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag bent u verzekerd van uw plaats.

Na het ontvangen van het overschrijvingsformulier heeft de deelnemer 14 dagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Artisto niet tijdig bereikt, vervalt automatisch uw inschrijving.

Wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

Annulatie van een kamp:

OPTIE 1) Indien het kamp nog niet betaald was (binnen de 14 dagen), dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.

OPTIE 2) Indien het kamp reeds betaald was, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 

A) In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk de eerste dag van het kamp bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijfbedrag (min 15 euro administratiekosten per kamp) zal na de vakantieperiode teruggestort worden. 

 

B) In alle andere gevallen: u laat ons minstens 5 dagen voor de start van het kamp schriftelijk weten dat de deelname niet kan doorgaan. Wij sturen u een tegoedbon op t.w.v. het inschrijvingsbedrag (min 15 euro administratiekosten per kamp) die u kunt gebruiken voor de betaling van een ander kamp binnen ons aanbod.  

 

Kan een kamp of activiteit geannuleerd worden door de organisatie?

In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden. Wij zorgen steeds voor een alternatief vakantiekamp of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

Waarvoor is een deelnemer verzekerd? 

Alle deelnemers die ingeschreven zijn, en betaald hebben, zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of andere zaken van derden, dan zal in eerste instantie steeds de familiale verzekering van het kind aangesproken worden.


Artisto vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

Wat is inbegrepen?

Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en vieruurtje. Een lunchpakket wordt door de deelnemers zelf meegebracht. 

De vzw voorziet ook steeds gratis voor- en naopvang tijdens kampen. (vanaf 8.00 u. tot 17.30 u.)

Is een fiscaal attest beschikbaar?

U ontvangt na het vakantiekamp een bewijs van deelname dat u kan inbrengen bij uw fiscale aangifte tot 11,20 euro per dag per kind. Via uw ziekenfonds kan u een tegemoetkoming verkrijgen.

Hoe zit het met de privacy?

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Artisto vzw. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel mailtje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/ TM92)

De vzw neemt op de vakantiekampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk op voorhand te melden.

Meer informatie vindt u terug op de website bij ‘privacy verklaring’.

bottom of page